Estacions Robotitzades

Les estacions robotitzades, cada cop més utilitzades pels nostres clients, són integrades en processos on la seguretat, la repetibilitat i l’estalvi de costos són de primordial importància.

La robotització dels processos ens permet una gran flexibilitat a l’hora d’incorporar nous productes.

Línies FMS (Flexible Manufacturing Systems)

Aquest sistema format per mòduls concatenats, ens permet combinar operacions automàtiques i manuals, aconseguint així, línies de muntatge flexibles a l’hora d’incorporar nous models i versions del producte existent.

Màquines Rotatives Contínues

Les màquines rotatives contínues (MRC) ens permeten arribar a grans produccions amb uns costos de manteniment relativament baixos. El know-how adquirit pels nostres enginyers i tècnics en el desenvolupament d’aquest tipus de maquinària ens converteix en una de les poques enginyeries del país capaces d’utilitzar amb èxit aquesta tecnologia.

Màquines rotatives indexades

Les màquines rotatives indexades, formades per una unitat central de gir intermitent, permeten l’ensamblatge dels components del producte en un espai considerablement reduït. Malgrat que les produccions, en què s’aplica aquesta tecnologia, són significativament més baixes que les MRC es pot compensar amb la seva flexibilitat a l’hora d’incorporar nous models.

Estacions semiautomàtiques

Les estacions semiautomàtiques s’apliquen en projectes en els quals les característiques productives o tècniques del producte fan necessari operacions manuals de càrrega i descàrrega. Les operacions de fabricació són completament automàtiques i permet un òptim control de qualitat del producte.