PERFUMERIA I COSMÈTICA

Ensamblatge de components a altes velocitats

Enfilar i Desenfilar peces en bastidors

Inspecció, Verificació i Control de Qualitat del producte

AUTOMOCIÓ

Ensamblatge i Muntatge de components

Manipulació i Processat del producte

Control i Verificació del muntatge

Control de Qualitat de l’ensamblatge

FARMACÈUTIC

Ensamblatge de components

Manipulació i Registre de traçabilitat dels productes

Inspecció, Verificació i Control de Qualitat del producte